Манай түлшний хяналтын систем нь  тээврийн хэрэгсэл, суурин тоног төхөөрөмж болон шатахууны нөөцийн савны түлшийг зайнаас хянах боломжийг олгоно. Өндөр нарийвчлал бүхий түлш хэмжигчийг машин, тоног төхөөрөмжийн түлшний саванд суурилуулж, GPS хяналтын төхөөрөмжтэй хослуулан ашигласнаар машин хаана зорчиж байгаагаас үл хамааран зайнаас түлшний саван дахь түлшний түвшин, түлш цэнэглэлт, түлшний зарцуулалт, түлшний хулгайг бүрэн хянана.

Бульдозер

Хүнд даацын самосвал

Экскаватор

Галын машин

JT606 ТҮЛШ ХЭМЖИГЧ

Суурин түлшний сав

ЦАХИЛГААН ҮҮСГҮҮР

Ачааны машин

Тээврийн машин

Бидний нийлүүлж буй GPS хяналтын төхөөрөмж нь нэг тээврийн хэрэгсэлд гурав хүртэлх түлшний мэдрэгчийг дэмжиж ажиллах боломжтой.

GaikhamGPS хяналтын програм нь тээврийн хэрэгслийн түлшний савны цэнэглэлт ба түлшний хулгайг тухайн цаг хугацаанд хяналтын төвд дохиолох ба түлш цэнэглэсэн эсвэл хулгайд алдагдсан хэмжээг цаг хугацаа болон байршлын хамт харуулна. Тус програм нь тээврийн хэрэгслийн ачаатай үеийн түлш зарцуулалт, ачаагүй үеийн түлш зарцуулалт болон дундаж түлш зарцуулалтын нарийвчилсан тайланг гаргана.