PressurePro нь тээврийн хэрэгслийн дугуйн хийн даралт болон халалтыг жолооч өөрийн кабинд хянах зориулалттай хяналтын систем юм. Тус систем нь тээврийн хэрэгсэл зорчиж буй болон зогсож байгаагаас үл хамааран бүх дугуйны даралтыг кабинд суурилуулсан дэлгэцэнд харуулна.

Дугуйны хийн даралт хэвийн хэмжээнээс бага байх нь дугуй хагарах, түүний ашиглалтын хугацаа богиносох гол шалтгаан болдог. PressurePro-Дугуйны хяналтын систем нь дугуйны хийн даралтыг зохимжит хэмжээнд байлгах боломжийг олгох ба дугуйны хийн алдагдал, хэт халалт, хэт өндөр хийлэлт зэргийг жолоочид тухайн агшинд дохиолно.

Дугуйны хяналтын дэлгэц нь тээврийн хэрэгслийн бүх дугуйны хийн даралтыг харуулах ба хэрэв дугуйн хийн даралт алдагдсан тохиолдолд жолоочид дуу болон дүрсээр дохиолно.

Хүнд даацын самосвал

трактор

автобус

суудлын машин

дугуйт Экскаватор

Ачааны машин

Холигч машин

эмнэлгийн машин

БОЛОМЖУУД:

 • Хийн даралтын алдагдлыг 2 түвшинд дохиолно
 • Хэт өндөр хийн даралтыг дохиолно.
 • Дугуйн халалтыг дохиолно.
 • Уул уурхай, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжүүдэд зориулсан мэдрэгчүүдтэй.
 • Дугуйн хийн даралтын талаар түүхийн мэдээллийг хадгална.

ҮР АШИГ:

 • Аюулгүй байдал дээшилнэ.
 • Дугуйны зардал буурна.
 • Түлш шатахууны зардал буурна.
 • Дугуйны ашиглалтын хугацаа уртасна.
 • Сул зогсолт, засвар багасна.
 • Машины тогтвортой байдал,  тоормослолт сайжирна.

ХЭРЭГЛЭЭ:

 • Суудлын авто машин
 • Ачааны авто машин
 • Уул уурхайн тоног төхөөрөмж
 • Замын тоног төхөөрөмж
 • Барилгын тоног төхөөрөмж
 • Бусад тээврийн хэрэгсэл